admin

15 listopada, 2023

Systemowe narzędzia ochrony starszych przed przemocą

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną Konferencję pt.: Systemowe narzędzia ochrony starszych przed przemocą. Formularz Oceny Ryzyka Przemocy wobec starszych dla lekarzy i zmiany…

Read More…

Kampanie społeczne

„Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie” to hasło kampanii społecznej zrealizowanej przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy i…

Read More…

Uważny Pasterz

Wg naszych badań, osoby starsze, które doświadczały przemocy, deklarowały potrzebę rozmowy z księdzem o swoich problemach, czyli krzywdzie jakiej doświadczają ze strony…

Read More…

Pamięć Zadbana

Częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych wśród osób starszych w Polsce jest wysoka. W oparciu o wyniki badania PolSenior 2 szacuje się, że…

Read More…

Edukacja i szkolenia

Organizujemy szkolenia i konferencje, które dotyczą problematyki krzywdzenia seniorów i tworzenia narzędzi ochrony starszych przed przemocą. Przekazujemy wiedzę i umiejętności z różnych…

Read More…

Programy lokalne. Województwo podlaskie.

Projekt „Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem” jest kontynuacją naszych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy adresowanych do społeczności lokalnych. W województwie…

Read More…

29 października, 2023

Konferencja: Systemowe narzędzia ochrony starszych przed przemocą

Co 7 osoba po 60 roku życia doświadcza przemocy ze strony bliskich lub opiekunów. Zdrowotne skutki przemocy są szczególnie dotkliwe dla osób…

Read More…