Wspieraj jako firma

Krzywdzone osoby starsze nie proszą o pomoc i cierpią w samotności. Według badań aż 75,9% osób, którym znane były akty przemocy wobec starszych, nie zareagowało na nie w żaden sposób.

Fundacja Projekt Starsi od 8 lat pomaga starszym doświadczającym przemocy. Jeśli Twoja firma chciałaby stanąć po stronie starszych i wesprzeć Fundację w działaniach przeciwdziałających krzywdzeniu starszych napisz do nas xxxx. Zaplanujemy działania w oparciu o projekty, które realizujemy lub znajdziemy rozwiązanie odpowiadające potrzebom firmy.