Wróć do projektów

Edukacja i szkolenia

Organizujemy szkolenia i konferencje, które dotyczą problematyki krzywdzenia seniorów i tworzenia narzędzi ochrony starszych przed przemocą.

Przekazujemy wiedzę i umiejętności z różnych obszarów: diagnozy, interwencji, pomocy psychologicznej i prawnej, czy superwizji konkretnych przypadków przemocy.

Prowadzimy działania edukacyjne skierowane do specjalistów: pracowników systemu pomocy społecznej (pracowników socjalnych, koordynatorów usług opiekuńczych, pracowników Domów Pomocy Społecznej, pracowników Dziennych Domów Opieki), pracowników ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarek środowiskowych, pracowników ZOL-i), policjantów etc, aby mogli lepiej rozpoznawać przemoc wobec starszych i interweniować. W latach 2022-2024 realizujemy w Warszawie program szkoleniowy skierowany do policjantów i pracowników ochrony zdrowia.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dotyczącym zapobiegania przemocy wobec starszych – napisz do nas.

Tu wkrótce znajdziesz kursy e-learningowe dla policjantów i ochrony zdrowia.

Edukacja i szkolenia

Fundatorzy

M.st. Warszawa