Wróć do projektów

Kampanie społeczne

„Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie” to hasło kampanii społecznej zrealizowanej przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy i z funduszy EOG, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Celem kampanii było zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na problem przemocy wobec osób starszych, przekazanie informacji na temat tego, jakie zachowania są kwalifikowane jako przemoc oraz podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat specyfiki tego zjawiska.

Skrywane cierpienieZ badań Instytutu Psychologii PAN wynika, że najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna, choć zdarzają się także przypadki przemocy fizycznej i seksualnej. Do najczęściej występujących form przemocy w rodzinie, dotykających w szczególności osoby starsze należą izolowanie (11,6%), zabieranie pieniędzy (14,2%), wytykanie niepełnosprawności (13,2%), a poza rodziną: izolowanie (46,7%), zabieranie pieniędzy (51,5%), wyśmiewanie niesprawności fizycznej i psychicznej (48,5%) (PAN 2009). Wyniki badań pokazują, że sprawcami przemocy wobec starszych w rodzinie są najczęściej: współmałżonek (43%) i dzieci, w tym częściej syn (28,6%) niż córka (20%) oraz wnukowie.Co ciekawe poziom wiedzy i świadomości stosowania przemocy wobec seniorów jest najniższy w całej populacji właśnie wśród osób starszych. To one same często usprawiedliwiają i akceptują zachowania przemocowe. Wraz z wiekiem ta akceptacja silnie wzrasta, czasami w związku z postępującym poczuciem bezsilności u seniora często wynikającym z uzależnienia od innych lub potrzeby zachowania dyskrecji.

Materiały do pobrania

Spot radiowy
Plakat
Informacja prasowa

Fundatorzy

Fundatorzy M. st. Warszawa

„Przemoc wobec starszych – nie bądź biernym widzem” to hasło kampanii społecznej realizowanej przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy. Kampania adresowana jest do świadków, a jej celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec osób starszych, zmotywowanie świadków do reagowania oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec starszych są kwalifikowane jako przemoc.

Według badań średnio 17,3% badanych dostrzegało przypadki przemocy wobec starszych we własnej rodzinie (fizycznej -15,4%, ekonomicznej -18,5%, psychicznej -17,5%, seksualnej – 8,2% ) a aż średnio 42,7% dostrzegało przypadki przemocy poza własną rodziną (fizycznej – 38,4%, ekonomicznej – 44,9%, psychicznej – 44,7%, seksualnej – 18,2%).

75,9% osób, którym znane były przypadki przemocy poza własną rodziną nie zareagowało i nie podjęło żadnej interwencji. 63,5 % osób, którym znane były przypadki przemocy wobec starszych we własnej rodzinie nie reagowało i nie podjęło interwencji (PAN 2015).

Kampania była realizowana w latach 2017-2022.

Materiały do pobrania

Spot reklamowy
Plakat
Spot radiowy / animacja
Spot radiowy
Informacja prasowa

Materiały do pobrania

M. st. Warszawa Active Citizens Fund