Wróć do projektów

Systemowe narzędzia ochrony starszych przed przemocą

Konferencja
Serdecznie zapraszamy na bezpłatną Konferencję pt.: Systemowe narzędzia ochrony starszych przed przemocą. Formularz Oceny Ryzyka Przemocy wobec starszych dla lekarzy i zmiany prawne, na której zaprezentujemy nowe narzędzie dla lekarzy – Formularz Oceny Ryzyka Przemocy wobec starszych wraz z procedurą postępowania i propozycje zmian prawnych.Konferencja adresowana jest pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i profesjonalistów działających na rzecz osób starszych i ochrony ich praw.Formularz Oceny Ryzyka Przemocy wobec starszych z procedurą postępowania powstał w ramach 2-letniego projektu badawczego realizowanego przez Fundację Projekt Starsi w partnerstwie z firmą badawczą Lokalne Badania Społeczne, Narodowym Instytutem Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji, Centrum Medyczno-Diagnostycznym i NZOZ w Łodzi i został przetestowany na grupie 300 osób starszych w dwóch placówkach POZ i na oddziale szpitalnym.Wraz w ekspertami dokonaliśmy przeglądu polskiego prawa i regulacji dotyczących przemocy wobec starszych w Czechach, Wielkiej Brytanii i Niemczach i przygotowaliśmy propozycje zmian prawnych i systemowych, aby lepiej chronić osoby starsze przed przemocą.Konferencja odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia 2023 r. w godz.: 9.30–14.00 w Domu Innowacji Społecznych, sala Marzyciele i Rzemieślnicy (III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy), ul. Bracka 25, w Warszawie.

Szczegółowy program konferencji Zapisy na konferencję przez formularz rejestracyjny Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.01.2023 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: fundacja@projektstarsi.pl, tel. 519 139 207.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Organizatorzy i Partnerzy

Materiały do pobrania

Formularz FORP z procedurą
Formularz EASI z procedurą
Ulotka dla starszych
Broszura dla starszych
Raport Prawny pełny
Raport Prawny skrócony