Wróć do projektów

Konferencja: Systemowe narzędzia ochrony starszych przed przemocą

Co 7 osoba po 60 roku życia doświadcza przemocy ze strony bliskich lub opiekunów.

Zdrowotne skutki przemocy są szczególnie dotkliwe dla osób starszych, gdyż częściej niż młodzi na problemy psychiczne reagują dolegliwościami somatycznymi. To ci pacjenci, którzy wielokrotnie przychodzą z tym samym problemem, u których nie skutkują leki, nie stosują się do zaleceń lekarzy, wyolbrzymiają dolegliwości, wymuszają kolejne skierowania do specjalistów i na badania oraz recepty.

System ochrony starszych przed przemocą

Starsi, doświadczający przemocy cierpią na depresję, zburzenia snu, stany lękowe, wysoki poziom stresu, są częściej niedożywieni i bardziej narażeni na upadki, co znacznie pogarsza ich zdrowie i wpływa na proces leczenia. Osoby starsze rzadko mówią o swojej sytuacji wprost. Boją się i wstydzą, szczególnie, gdy sprawcami są osoby najbliższe. Dlatego trudno dotrzeć do nich z pomocą.

Z grupą ekspertów i lekarzy z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, NZOZ w Łodzi i centrum Medyczno – Diagnostycznego w Siedlcach opracowaliśmy i przebadaliśmy na 300 starszych pacjentach Formularz Oceny Ryzyka Przemocy wobec starszych dla lekarzy (FORP). Formularz pozwala lekarzowi, w krótkiej rozmowie z pacjentem, oszacować ryzyko przemocy i podaje prostą ścieżkę postępowania. Może być stosowany zarówno w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i na oddziałach szpitalnych.

Równocześnie przetłumaczyliśmy na język polski i dostosowaliśmy do polskiego systemu przeciwdziałania przemocy domowej kanadyjskie narzędzie oceny ryzyka – EASI (Elder Abuse Suspicion Index).

Poniżej do ściągniecia: Formularz FORP z procedurą, Formularz EASI z procedurą, filmy instruktażowe dla lekarzy, materiały edukacyjne dla starszych oraz raport z badania formularzy z wersjach skróconej i pełnej.

Przygotowaliśmy również raport zawierający propozycje zmian prawnych, których celem jest lepsza ochrona starszych przed przemocą. Prawnicy przeanalizowali rozwiązania prawne dotyczące starszych i przemocy w Wielkiej Brytanii, Niemczech i w Czechach. Raport powstał na podstawie wieloletniego doświadczenia pracy fundacji i ekspertów pracujących pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Sitarz z Uniwersytetu Śląskiego.

Poniżej do ściągnięcia raporty prawne regulacji w Czechach, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz raporty z propozycjami rozwiązań Fundacji Projekt Starsi w wersji skróconej i pełnej.

FORP – Film instruktażowy

EASI – Film instruktażowy

Materiały do pobrania

Formularz FORP z procedurą
Formularz EASI z procedurą
Broszura dla starszych
Ulotka dla starszych
Raport z badania formularzy wersja pełna
Raport z badania formularzy wersja skrócona
Raport Prawny wersja pełna
Raport Prawny wersja skrócona
Raport Prawny Niemcy
Raport Prawny Wielka Brytania
Raport Prawny Czechy

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.