Magdalena Rutkiewicz

Absolwentka Ekonometrii na SGH i Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Przez 6 lat związana z branżą reklamową (McCann-Erickson, DDB). Od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym. W latach 2003 – 2013 dyrektor zarządzający i członek zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Mediator rodzinny. Członek żoliborskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjalistka ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Założycielka Fundacji Projekt Starsi.