Wróć do projektów

Uważny Pasterz

Wg naszych badań, osoby starsze, które doświadczały przemocy, deklarowały potrzebę rozmowy z księdzem o swoich problemach, czyli krzywdzie jakiej doświadczają ze strony bliskich osób. To bardzo trudny i wstydliwy temat, zwłaszcza gdy sprawcami są członkowie rodziny. Powiedzenie o tym zaufanej osobie, to pierwszy, niezwykle ważny krok na drodze do poprawy swojej sytuacji.

Uważny pasterzOpracowaliśmy innowacyjny, specjalny projekt pomocy Uważny Pasterz, który polega na wspieraniu przez księży osób starszych doświadczających przemocy i motywowaniu ich do skorzystania z pomocy psychologa. Okazją do tego może być spowiedź, spotkania indywidualne czy wizyty duszpasterski etc.Projekt ma na celu, z jednej strony pomóc kapłanom we wspieraniu seniorów w bardzo trudnych sytuacjach, a z drugiej strony pomóc poszkodowanym poprzez kierowanie ich do odpowiednich specjalistów i ośrodków.

Projekt jest w fazie testowania i składa się z kilku działań

A. Szkolenia dla księży z danej parafii na temat zapobiegania przemocy, prowadzone przez Specjalistów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundacji Projekt Starsi.

B. Warsztatu dla księży na temat komunikacji z osobą doświadczającą przemocy prowadzonego przez psychologa. Częścią warsztatu jest omówienie materiałów informacyjnych dla osób starszych i ich dystrybucji w parafii (ulotki, broszury, plakaty).

C. Przygotowanie i dystrybucja w danej parafii materiałów dla starszych: ulotek, broszur i plakatów.

D. Po 3-4 miesiącach spotkanie podsumowujące lub rozmowy indywidualne na temat przydatności działań w kontaktach księży z parafianami

Fundatorzy

Fundatorzy Generator Innowacji Sieci Wsparcia Towarzystwo Inicjatyw Twórczych